produktbilde
produktbilde

OPTIFUEL PLANE 12 OPTIMIX 5L

Varenummer: OH1218K
10+ på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

5Liters kanne med 12% nitro og 18% olje. Passer fint til fly og RTR-båter. 
Optimix 12 leveres i 5liters-dunk og passer fint til trainere, sportsfly og RTR-båter. 12% nitro og 18% olje.

For å bestille fuel må du være 18år, og vi trenger følgende:

1: Legitimasjon ( Send oss bilde av gyldig legitimasjon )
2: Rekvisisjon ( Fyll ut denne, send til oss bilde eller scann og send)  (Klikk på linje for å åpne rekvisisjon i nytt vindu)  

Denne varen har følgende farevarsling:

H225 Meget brannfarlig væske og damp
H330 Dødelig ved innånding
H311 Giftig ved hudkontakt
H301 Giftig ved svelging
H370 Forårsaker organskader
R11 Meget Brannfarlig
R23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging
R39/23/24/25 Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding, hudkontakt og svelging

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Embalasjen holdes lukket.
Holdes vekk fra antennelses kilder. Røyking forbudt. Bruk egnende verneklær og hansker.
Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig.
Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.

 • Produsent: Optifuel
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Fuel
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0