produktbilde
produktbilde

PROPAN 5 KG (NB: KUN BYTTING) - HUSH. KOBL. - AGA

Varenummer: AGA100887
2 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Har du ikke flaske fra før må det velges denne varianten her.

MERK: 
Vi kan ikke sende gass pr. post. 
Det må derfor velges Mypack som forsendelsesmåte på denne varen.

MERK:
Dersom det er første flasken du kjøper, så må det velges varianten nykjøp.
Dersom du har flaske fra før, returneres denne til oss, samtidig som du da kjøper varianten bytting
– vi bytter da og sender deg ny full flaske til deg straks vi får returflasken til oss.

Det må alltid sendes samme type gassflaske til oss som du bestiller.
Det finnes også 10/11 liters flaske å få kjøpt av denne gassen, samt andre gasstyper også.

Informasjon om gassen:
Propan er en ideell energikilde.

Propan har høy energiverdi og høy virkningsgrad.
Det soter ikke og avgir heller ikke svovel, tungmetaller eller giftige avgasser.
Ved fullstendig forbrenning av propan dannes det kun vann og karbondioksid.

Propan er et fleksibelt brennstoff.
Oppvarming, som er den vanligste applikasjonen i industrien, forekommer blant annet ved glass-, stål- og porselensproduksjon.
Propan brukes også for å smelte, herde, gløde, tørke, skjære og lodde og benyttes derfor i nesten alle industrier. 

Ren brenning gjør propan velegnet som drivstoff for trucker som brukes innendørs i butikker og på
fabrikker, fordi det ikke produseres giftig eksos og gir mer strøm enn batterier.
Propan brukes ofte til oppvarming og som drivstoff i ismaskiner og andre kjøretøy som brukes innendørs. 

Når propan brennes i drivhus, dannes det både varme og karbondioksid, to faktorer som er viktige for å øke vekst og størrelsen på avlingen. 

I industrien brukes propan til intensiv oppvarming, skjæring, keramikkbrenning og herding av betong. 

I byggeindustrien brukes propan til generell oppvarming slik at man også kan arbeide i den kalde årstiden,
og for å varme opp asfalt som må repareres. 

Propan har høy brennverdi og er svært godt egnet til matlaging, grilling og oppvarming av hus
både hjemme og på restauranter, kaféer og mobile serveringssteder.
Profesjonelle kokker foretrekker gass fremfor elektrisitet.

 

Faresetninger:
H220: Ekstremt brannfarlig gass.
H280: Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

Sikkerhetssetninger 
Forebygging:
P210: Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P377: Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte.
P381: Fjern alle tennkilder ved lekkasje

Lagring:
P403: Oppbevares på et godt ventilert sted.

Avhending:
Ingen.

 • Produsent: Linde - Aga
 • Lengde: 0
 • Volum: 5000
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Gass / gass tilbehør
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0