produktbilde
produktbilde

PROPAN 2 KG BLÅ (NYKJØP FLASKE INKL. GASS) - AGA

Varenummer: AGA-PH2-NYKJØP
1 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Har du flaske fra før, kan det velges denne varianten her.

MERK: Vi kan ikke sende gass pr. post. 
Det må derfor velges Mypack som forsendelsesmåte på denne varen.

 

Merk:
Dersom det er første flasken du kjøper, så må det velges varianten nykjøp.
Dersom du har flaske fra før, returneres denne til oss, samtidig som du da kjøper varianten bytting
– vi bytter da og sender deg ny full flaske til deg straks vi får returflasken til oss.

Det må alltid sendes samme type gassflaske til oss som du bestiller.
 

Prisen på denne flasken gjelder ved nykjøp av flaske.

Innhold 2 kg propan
Høyde 210 mm
Diameter 215 mm


Flaskene fra AGA fylles på en moderne fyllestasjon som er sikret med meget omfattende sikkerhets- og kvalitetssystemer. I forbindelse med fyllingen av flasken gjennomføres en grundig kontroll av både flasken og ventilen.

AGA tilbyr markedets mest komplette utvalg av propanflasker. Du kan velge mellom svært lette komposittflasker, lette aluminiumsflasker eller tradisjonelle stålflasker. Alternative størrelser på flaskene er:

AGA har mer enn 1200 salgssteder for propan over hele Norge.
Det er forskjeller i propansortimentet hos de enkelte forhandlerne.


Veiledning for sikker håndtering av propanflasker finner du på aga.no

BrannfareGass%20under%20trykk

Faresetninger:
H220: Ekstremt brannfarlig gass.
H280: Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

Sikkerhetssetninger 
Forebygging:
P210: Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P377: Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte.
P381: Fjern alle tennkilder ved lekkasje

Lagring:
P403: Oppbevares på et godt ventilert sted.

Avhending:
Ingen.

 • Lengde: 0
 • Volum: 2000
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Gass / gass tilbehør
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0