produktbilde
produktbilde

OKSYGEN 5 LITER (NYKJØP FLASKE INKL. GASS) - AGA

Varenummer: AGA-O5-NYKJØP
4 på lager

  • Produktbeskrivelse
  • Spesifikasjoner
  • Anbefalt tilbehør
  • Reservedeler
  • Andre kjøpte også

Har du flaske fra før, kan det velges denne varianten her.

MERK: Vi kan ikke sende gass pr. post. 
Det må derfor velges Mypack som forsendelsesmåte på denne varen.

Merk:
Dersom det er første flasken du kjøper, så må det velges varianten nykjøp.
Dersom du har flaske fra før, returneres denne til oss, samtidig som du da kjøper varianten bytting
– vi bytter da og sender deg ny full flaske til deg straks vi får returflasken til oss.

Det må alltid sendes samme type gassflaske til oss som du bestiller.
Dette er en enkel løsning som gjør at du slipper døgnleie slik det er på større flasker (f.o.m. 20 liter og opp)
Det finnes også 11 liters flaske å få kjøpt ( Odorox), samt andre gasstyper også.

Informasjon om gassen:

Oksygen
Vanlige oksidanter omfatter luft, nitrogendioksid og oksygen.
Økt oksygenkonsentrasjon kan oppstå ved bruk av oksygen med mindre
man passer på og eventuelt setter i verk nødvendige tiltak.
Denne informasjonen spesifiserer de farene som er involvert samt de enkle
forhåndsreglene man bør ta for å sikre at alle som bruker oksygen kan
gjøre dette uten risiko.

Atmosfæriske gasser er ikke-giftige, men når konsentrasjonen av dem øker (særlig oksygen), vil de påvirke både liv og forbrenningsprosesser.
Det er en nødvendighet at den luften vi puster inn inneholder nok oksygen.

Selv om den ikke er brennbar i seg selv, støtter oksygen forbrenning,
mens nitrogen og argon hemmer forbrenning.

Dersom man ikke følger gjeldene retningslinjer for bruk, vil det derfor kunne skje uhell, fordi mennesker ikke vil klare å merke endringer i konsentrasjonen.

Når disse gassene er i flytende form, er det viktig å huske på at de involverte
temperaturene er svært lave (mindre enn -180 °C ved atmosfærisk trykk).
De kan raskt føre til kuldeforbrenninger og gjøre enkelte materialer sprø, noe som
kan føre til strukturdefekter. 

 

 

Oksiderende%20egenskaperGass%20under%20trykk

Faresetninger:
H270: Kan forårsake eller forsterke brann; oksiderende.
H280: Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

Sikkerhetssetninger 
Forebygging:
P220: Må ikke brukes/oppbevares i nærheten av brennbare stoffer.
P244: Ventiler og tilbehør skal holdes fri for fett og olje.
P370+P376: Ved brann: Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

Lagring:
P403: Oppbevares på et godt ventilert sted.

Avhending:
Ingen.

  • Produsent: Linde - Aga
  • Lengde: 0
  • Flytype: 0
  • Vingekapasitet: 0
  • Bakkeklaring: 0