produktbilde
produktbilde

ODOROX 10 LITER UNICYL (NYKJØP FLASKE INKL. GASS) - AGA

Varenummer: AGA-O11-NYKJØP
2 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Har du flaske fra før, kan det velges denne varianten her.

MERK: 
Vi kan ikke sende gass pr. post. 
Det må derfor velges Mypack som forsendelsesmåte på denne varen.

MERK:
Dersom det er første flasken du kjøper, så må det velges varianten nykjøp.
Dersom du har flaske fra før, returneres denne til oss, samtidig som du da kjøper varianten bytting
– vi bytter da og sender deg ny full flaske til deg straks vi får returflasken til oss.

Det må alltid sendes samme type gassflaske til oss som du bestiller.
Dette er en enkel løsning som gjør at du slipper døgnleie slik det er på større flasker (f.o.m. 20 liter og opp)
Det finnes også 5 liters flaske å få kjøpt ( Oksygen), samt andre gasstyper også.

UNICYL™ 10 liter 

UNICYL™ er varemerket for våre 10/11 liters kjøpeflasker, som beregnet på anvendelser
innenfor sveising og skjæring. Målgruppen vil først og fremst være kunder med
mindre forbruk og/eller tilfeldige behov for gass.
En typisk kunde vil være mindre bilverksteder, rørlegger, hobbysveisere og bønder.

Leveringsprogram

 • 10 liter acetylen
 • 10 liter ODOROX®
 • 10 liter Argon
 • 10 liter MISON® 18
   

Fordeler med UNICYL™

 • Kjøpeflaske
 • Ingen leiekostnader
 • Leveres med Acetylen, ODOROX® eller MISON® 18
 • Praktisk flaskestørrelse
 • Lett a transportere og løfte
 • Egnet for gassbrukere med ujevnt gassbehov

Informasjon om gassen:

Sett sikkerheten først – bruk ODOROX lukttilsatt oksygen

Du kan ikke se lekkasjen, du kan heller ikke høre den, men du kjenner den igjen på lukten.

Oksygen er en gass som finnes i luften, og alle levende ting er avhengige av den. Usynlig oksygen er en forutsetning for alt liv. Likevel er det store fare knyttet til bruk av ekstra oksygen, f.eks. oksygenberikelse (konsentrasjon over 22 %). Når oksygeninnholdet i luften stiger, øker også brannfaren. Dersom oksygeninnholdet stiger fra det normale nivået på 21 % til 24 %, dobles brannfaren.

Oksygenets egenskaper gjør at ingen av sansene våre merker at oksygennivået i luften stiger. Derfor bør du bruke ODOROX® lukttilsatt oksygen.

Risikoer forbundet med oksygen

Bruk av oksygen sammen med en brennbar gass krever stor forsiktighet. Dersom oksygeninnholdet i luften stige med tre prosent (fra 21 % til 24 %), dobles brannfaren. Materialer som vanligvis ikke anses å være brannfarlige (for eksempel vernedresser) kan begynne å brenne dersom oksygeninnholdet er høyt nok.

En av ti verksteder har rapportert ulykker som skyldes oksygen. ODOROX® lukttilsatt oksygen betyr økt sikkerhet. Den avdekker omgående små lekkasjer og reduserer risikoen for oksygenberikelse.

ODOROX® lukttilsatt oksygen er beregnet for bruk ved skjæring med brenngasser, gassveising og lignende arbeid på verksteder. Fordi den lukter, er gassen ikke egnet som ekstra oksygentilførsel på sykehus, ved behandling av matvarer eller f.eks. i fiskeindustrien. Lukttilsatt oksygen bør heller ikke brukes ved laser- eller plasmaskjæring.

ODOROX® lukttilsatt oksygen leveres til brukere som et ferdig produkt i sylindere eller sylinderbunter. Større kunder kan få lukt tilsatt flytende oksygen som leveres dirkekte i kundens eget gassnettverk.

Hva er det som lukter?

ODOROX® inneholder det illeluktende stoffet dimetylsulfid (DMS). En svært liten mengde av stoffer er nok til å varsle umiddelbart dersom det skulle oppstå gasslekkasje og oksygenberikelse og også om det skulle være en skade på utstyret. En innhold så lavt som 0,1 ppm DMS i luften er nok til å varsle om oksygenlekkasje. ODOROX® inneholder ca. 12 ppm DMS.

Tilsetning av DMS har ingen negativ effekt på sveise- eller skjæreprosessen eller på miljøet. Når prosessen går som den skal, vil DMS forbrenne helt i flammen.

ODOROX® lukttilsatt oksygen – en garanti for sikkerheten din.

ODOROX® lukttilsatt oksygen erstatter ikke andre sikkerhetstiltak når du bruker oksygen, men utgjør et effektig tilskudd. Dette bør du gjøre dersom du kjenner lukt:

 1. Slå av alle brennere og annet utstyr
 2. Informer alle som er i nærheten
 3. Steng hovedventilen til oksygentilførselen
 4. Åpne dører og vinduer for å lufte ut overflødig oksygen
 5. Søk og reparer lekkasjen

 

Oksiderende%20egenskaperGass%20under%20trykk

Faresetninger:
H270: Kan forårsake eller forsterke brann; oksiderende.
H280: Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

Sikkerhetssetninger 
Forebygging:
P220: Må ikke brukes/oppbevares i nærheten av brennbare stoffer.
P244: Ventiler og tilbehør skal holdes fri for fett og olje.
P370+P376: Ved brann: Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

Lagring:
P403: Oppbevares på et godt ventilert sted.

Avhending:
Ingen.

 • Produsent: Linde - Aga
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0