produktbilde
produktbilde

NITROGEN 5 LITER (NYKJØP FLASKE INKL. GASS) - AGA

Varenummer: AGA-N5-NYKJØP
1 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Har du flaske fra før, kan det velges denne varianten her.

MERK: Vi kan ikke sende gass pr. post. 
Det må derfor velges Mypack som forsendelsesmåte på denne varen.

Merk:
Dersom det er første flasken du kjøper, så må det velges varianten nykjøp.
Dersom du har flaske fra før, returneres denne til oss, samtidig som du da kjøper varianten bytting
– vi bytter da og sender deg ny full flaske til deg straks vi får returflasken til oss.

Det må alltid sendes samme type gassflaske til oss som du bestiller.
Dette er en enkel løsning som gjør at du slipper døgnleie slik det er på større flasker (f.o.m. 20 liter og opp)
Det finnes også andre gasstyper å få kjøpt også.

Nitrogen kjøpeflaske for kunder.
Du kjøper første flasken din og deretter bytter du bare.
(lever inn din tomme gassflaske og få en fylt flaske tilbake)

Enkel løsning som gjør at du slipper døgnleie slik det er på større flasker (f.o.m 20 liter og opp)

Informasjon om gassen:
Nitrogen produseres i store mengder ved luftseparasjonsanlegg som gjør luften flytende før den destilleres til nitrogen, oksygen og vanligvis argon. Dersom det kreves et svært ren nitrogen, vil nitrogenet gå gjennom en ekstra renseprosess.

Forskningsnitrogen 6.0
Urenheter [ppm] – renhet =99,9999 %
Typisk fylletrykk 15°C: 200 bar

 • farge- og luktløs gass
 • helsefarer: kvelning ved høye konsentrasjoner
 • tetthet ved 1,013 bar, 15°C, [kg/m³]: 1,185
 • brennbarhet i luft: ikke brennbar

Nitrogen brukes …

 • … i store mengder i kjemisk industri ved teppelegging, rensing og trykkoverføring av brennbare kjemikalier
 • … som rensegass
 • … som bæregass i gasskromatografi
 • … som nullgass ved bruk av analytiske instrumenter
 • … som fyllgass i gassblandinger
 • … i elektroindustri ved inertisering av epitaksiske reaktorer
 • … i blandinger med karbondioksid for å modifisere atmosfæren ved pakking av matvarer
 • … ofte, enten alene, eller mer vanlig, som komponent i en blanding med en    
       reduksjonsgass, slik som hydrogen eller naturgass, for å skape en oksygenfri
       atmosfære under behandling av ulike metaller
 • … i Haber-Bosch-prosesser hvor det produseres ammoniakk
 • … som brannslukningsgass i gruver
 • … for å fylle dekk, noe som reduserer slitasje og risiko for punktering

 

Gass%20under%20trykk

Faresetninger:
H280: Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

Sikkerhetssetninger:
Forebygging: Ingen.

Lagring:
P403: Oppbevares på et godt ventilert sted.

Avhending:
Ingen.

 

 • Produsent: Aga
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0