produktbilde
produktbilde

MISON 18 - 5 LITER (NB: KUN BYTTING) - AGA

Varenummer: AGA-MD18
1 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Har du ikke flaske fra før må det velges denne varianten her.

MERK: 
Vi kan ikke sende gass pr. post. 
Det må derfor velges Mypack som forsendelsesmåte på denne varen.

MERK:
Dersom det er første flasken du kjøper, så må det velges varianten nykjøp.
Dersom du har flaske fra før, returneres denne til oss, samtidig som du da kjøper varianten bytting
– vi bytter da og sender deg ny full flaske til deg straks vi får returflasken til oss.

Det må alltid sendes samme type gassflaske til oss som du bestiller.
Dette er en enkel løsning som gjør at du slipper døgnleie slik det er på større flasker (f.o.m. 20 liter og opp)
Det finnes også 11 liters flaske å få kjøpt av denne gassen, samt andre gasstyper også.

Informasjon om gassen:

MISON beskyttelsesgasser – beskytter både den som sveiser og det som sveises

Beskyttelsesgassene er i hovedsak utviklet for å beskytte det som sveises. Utviklingen av disse og optimering av sveiseprosessen har dessverre ført til at mengde ozon som dannes ved sveising øker. Med MISON® beskyttelsesgasser kan ozonverdiene holdes nede, samtidig som man oppnår optimalt resultat.

Ozon er en sterkt oksiderende gass. EEA (European Environmental Agency), et miljøorgan innen EU, hevder at ozon utgjør en helsefare. Man angir at typiske symptomer ved korttidseksponering for ozon er irritasjon i øyne og svelg, hoste, inflammasjon i lunger samt pustebesvær.

I følge EEA tar kroppen seg raskt inn igjen etter eksponering av for høyt ozoninnhold, men ved gjentatt eksponering kan det oppstå varige skader i lungevevet. Den hygieniske nivågrenseverdien (den høyeste, akseptable gjennomsnittsverdien av et stoff i innåndingsluften i løpet av en arbeidsdag) er så lav som 0,1 ppm eller 0,00001 %. Allerede verdier lavere enn grenseverdien kan gi symptomer hos følsomme personer, for eksempel for astmatikere.

Slik fungerer MISON® beskyttelsesgasser
Felles for MISON® beskyttelsesgasser er at de inneholder en nøye vurdert tilsetning av nitrogenmonoksid som reagerer svært lett med ozon og danner oksygen og nitrogendioksid. MISON® beskyttelsesgasser angriper problemet direkte ved kilden, det vil si at ozonet forsvinner samtidig som det dannes. Mer enn tyve års erfaring har vist at sveiserens arbeidsmiljø forbedres vesentlig dersom man effektivt lykkes med å redusere ozoninnholdet ved sveising. Uavhengige undersøkelser har vist at MISON® beskyttelsesgasser fungerer i praksis og virkelig reduserer ozoninnholdet i den luften som pustes inn.

Det ble utført en sammenligning av ozoninnholdet i den luften som sveiseren puster inn (innenfor sveisehjelmen) ved sveising av syv ulike sveisearbeider på et stort objekt i rustfritt stål. Arbeidet ble utført to ganger. En gang med MISON® beskyttelsesgasser og en gang med standardgass. 

MISON® beskyttelsesgasser er et eksempel på hvordan man kan oppnå et renere og bedre arbeidsmiljø uten å gi avkall på hverken produktivitet eller kvalitet. Et forbedret arbeidsmiljø kan også føre til økt produktivitet som følge av færre, korte pauser og eventuelt fravær fra arbeidet som følge av sykdom eller skade.

MISON® beskyttelsesgasser kan fås i ulike former for å passe til ulike behov. Beskyttelsesgasser for sveising deles inn i ulike grupper basert på egenskaper i henhold til EN ISO 14175. Les mer om merking og gruppering av beskyttelsesgasser i henhold til EN ISO 14175.

MISON® beskyttelsesgasser utgjør et heldekkende beskyttelsesprogram, men det finnes også andre beskyttelsesgasser for gassbuesveising som i visse fall kan gi unike fordeler.

Unngå brann og eksplosjonsrisiko ved å følge sikkerhetsinstruksjonene for varme arbeider. 

MISON® 18

Ar + 18 % CO2 + 0,03 %NO

 • Beregnet på MAG-sveising av ulegert og lavlegert stål med trådelektroder samt fluksfylt og metallpulverfylt rørelektrode.
 • Med visse begrensninger er gassen også egnet for pulssveising og som beskyttelsesgass ved sveising av rustfritt stål med rutil, fluksfylt rørelektrode.
 • Gir strøkne sveiser med lite sprut ved både bruk av kortbue og spraybue.
 • Passer ofte godt sammen med generell beskyttelsesgass ved mindre krevende forhold.
 • Eliminerer skadelig ozon som dannes under sveising
 • Merking: EN ISO 14175-Z-ArC+NO-18/0,03. Motsvarer Gruppe M21.
 • Ventilgjenger W 24,32 x 1/14" H utv

 

Faresetninger:
H280: Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

Sikkerhetssetninger
Forebygging:
Ingen.

Lagring:
P403: Oppbevares på et godt ventilert sted.

 • Produsent: Linde - Aga
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Gass / gass tilbehør
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0