produktbilde
produktbilde

ARGON 10 LITER UNICYL (NYKJØP FLASKE INKL. GASS) - AGA

Varenummer: AGA-ARG11-NYKJØP
5 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Har du flaske fra før, kan det velges denne varianten her.

MERK: 
Vi kan ikke sende gass pr. post. 
Det må derfor velges Mypack som forsendelsesmåte på denne varen.

MERK:
Dersom det er første flasken du kjøper, så må det velges varianten nykjøp.
Dersom du har flaske fra før, returneres denne til oss, samtidig som du da kjøper varianten bytting
– vi bytter da og sender deg ny full flaske til deg straks vi får returflasken til oss.

Det må alltid sendes samme type gassflaske til oss som du bestiller.
Dette er en enkel løsning som gjør at du slipper døgnleie slik det er på større flasker (f.o.m. 20 liter og opp)
Det finnes også 5 liters flaske å få kjøpt av denne gassen, samt andre gasstyper også.

UNICYL™ 10 liter

UNICYL™ er varemerket for våre 10/11 liters kjøpeflasker, som beregnet på anvendelser
innenfor sveising og skjæring. Målgruppen vil først og fremst være kunder med
mindre forbruk og/eller tilfeldige behov for gass.
En typisk kunde vil være mindre bilverksteder, rørlegger, hobbysveisere og bønder.

Leveringsprogram

 • 10 liter acetylen
 • 10 liter ODOROX®
 • 10 liter MISON® 18
 • 10 liter Argon


Fordeler med UNICYL™

 • Kjøpeflaske
 • Ingen leiekostnader
 • Leveres med Acetylen, ODOROX® eller MISON® 18
 • Praktisk flaskestørrelse
 • Lett å transportere og løfte
 • Egnet for gassbrukere med ujevnt gassbehov

Informasjon om gassen:
Den mest vanlige kilden for argon er luftseparasjonsfabrikker.
Luften inneholder rundt 0,93 % argon.
Et grov argonstrøm som inneholder inntil 5 % oksygen fjernes fra luftseparasjonssøylen via en ekstra søyle på siden.
Det grove argonet blir så renset for å produsere de ulike kommersielle typene som etterspørres.
Argon kan også utvinnes fra røyken fra visse ammoniakkfabrikker.
Argon er en fargeløs, luktløs, smakløs og ikke-giftig gass.
Argon brukes ofte på grunn av sine inerte egenskaper som beskyttelse mot luftens oksiderende effekt.
Argon har også et lavt kokepunkt og lave ledeegenskaper.

Bruksområder

 • Argon er en av de vanligste gassene i gasskromatografi. Argon brukes som bæregass i katodeforstøvning, plasmaetsing og ionimplantasjoner samt for å skape en gunstig atmosfære for krystallvekst.
 • Argos brukes også i ICP-spektroskopi (Inductively Coupled Plasma)
 • Argon brukes i atomabsorpsjonsspektrometri som en dekkgass i grafittovnen.
 • En av de mest vanlige bruksformene for argon, enten ren eller som del av ulike blandinger, er som inertgass ved buesveising.
 • Argon brukes i eksimerlasere blandet med, for eksempel fluor og helium.
 • Argon er en av de viktigste gassene som brukes til fylling av glødlamper, vanligvis i en blanding med nitrogen, krypton eller neon. For fosforskimrende rør i blandinger med neon, helium og kvikksølvdamp og for tyratronradiorør i blandinger med neon.
 • Argon brukes som isolasjonsgass i høyeffektive flerlagsvinduer for å bedre den termale isolasjonen.
 • En argon/oksygendekarburiseringsprosess (AOD) er den vanligste metoden for raffinering av rustfritt stål og bruker store mengder av begge gassene enten i flytende form eller via rørledning fra et anlegg på stedet.
 • Legemiddelindustrien bruker argon til å fortrenge oksygen på toppen av beholdere som inneholder intravenøse medikamenter for å forlenge produktenes holdbarhet.
 • Argon brukes, ofte i blandinger med hydrogen, som beskyttende atmosfære for varmebehandling av visse metaller, spesielt de som er mottakelige for nitrerherding når de behandles i en nitrogenbasert atmosfære. Dette omfatter rustritt stål og ulike spesialiserte og småskalaapplikasjoner.
 • Argon brukes til å fortrenge luft ved lagring av vin, for å hindre oksidasjon og bedre produktkvaliteten i åpnede flasker og fat.
 • Flytende argon brukes i kryokirurgi, for eksempel ved kryoablasjon for å ødelegge kreftceller.
 • Argon brukes i gassblandinger for non-CFC-applikasjoner som krever ultralav frysetemperatur.
 • Argon brukes til å blåse opp kollisjonsputer, noen ganger i kombinasjon med nitrogen.
 • Argon brukes som en ren brannslukkingsgass, ofte i kombinasjon med nitrogen og/eller karbondioksid, siden dets inerte egenskaper ikke skader materialer som slukkes.
 • Argon brukes i laboratorier som spylegass eller som balansegass i gassblandinger.
 • Argon brukes ofte som inertgass i metallurgisk industri i forbindelse med sveising og skjæring. Argon brukes også for i glødelamper og fluoriserende lamper.
 • Varmebehandling – som en beskyttende atmosfære for de mest reaktive metallene, hvor nitrogen kunne reagere eller må ekskluderes.
 • Inertisering og rensing – for lagringsbeholdere og rørledninger på kjemiske og farmasøytiske fabrikker.
 • Metallraffinering – for lufting og røring for å oppnå eksakt blanding.
 • Halvledende applikasjoner – som en beskyttende atmosfære for silikonkrystalltrekking i plateproduksjon.

Argon har en mye høyere densitet enn luft, og dette gjør det til en effektiv inertgass for:

 • Sveising – ren eller blandet for å beskytte det smeltede metallet mot forurensning fra atmosfæren.
 • Skjæring – ren og veg svært høy temperatur for plasmabueskjæring av legeringer med og uten jern.

 

Argon har en svært lav termal ledeevne i forhold til mange andre gasser.
Det gjør denne gassen nyttig for:

 • Isolasjon – mellom rutene i doble vinduer.

Gass%20under%20trykk

Faresetninger:
H280: Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

Sikkerhetssetninger
Forebygging:
Ingen.

Lagring:
P403: Oppbevares på et godt ventilert sted.

Avhending:
Ingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

Gass%20under%20trykk

Fsetninger:
H280: Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

Sikkerhetssetninger
Forebygging:
Ingen.

Lagring:
P403: Oppbevares på et godt ventilert sted.

Avhending:
Ingen.

Gass%20under%20trykk

Faresetninger:
H280: Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

Sikkerhetssetninger
Forebygging:
Ingen.

Lagring:
P403: Oppbevares på et godt ventilert sted.

Avhending:
Ingen.

Gass%20under%20trykk

Faresetninger:
H280: Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

Sikkerhetssetninger
Forebygging:
Ingen.

Lagring:
P403: Oppbevares på et godt ventilert sted.

Avhending:
Ingen.

 • Produsent: Linde - Aga
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Gass / gass tilbehør
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0