produktbilde
produktbilde
produktbilde
produktbilde
produktbildeproduktbildeproduktbildeproduktbilde

POWERJET 2535 KOMPLETT M/FLASKE - SIEVERT 253511 / 253512

Varenummer: 199720228
1 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Sievert Powerjet 2535 professional er den nyeste blåselampen med håndtak i dobbeltsprøytestøpt
komposittmateriale for maksimal komfort og brukervennlighet.
Innebygd automatisk tenning - flammen tennes og slukkes med trykknappen.
Låseknapp for lange intervaller eller når man vil ha begge hendene fri.
Brennerne er utstyrt med bajonettfatning for å kunne bytte raskt mellom ulike brennere.
Avstengingsventil.

253511 for engangsbeholder 2205, 2206 alternativt 2208.
Leveres komplett med håndtak og syklonbrenner 8706 og gassflaske 2205 som egner seg til alle typer varmearbeider,
herunder lodding av rør. 

Mrk: dette brennersystemet finnes i flere utgaver, nevnt nedenfor her - disse variantene er bestillingsvare hos oss.

253501 for påfyllbar propanflaske P 2000.
For profesjonelle brukere, f.eks. innen blikkerslagervirksomhet, luftkondisjonering, fjerning av maling, krymping.
Erstatter til 4901-0176 (219301) er 19972-0103 og 5422-0801
Leveres komplett med håndtak og syklonbrenner 8706,
egnet for alle typer varmearbeid inklusive lodding av rør. 

253512 for engangsbeholder 2205, 2206 alternativt 2208.
Leveres komplett med Ultragas 2205, håndtak og syklonbrenner 8706 som
egner seg til alle typer varmearbeider, herunder lodding av rør.

253547 - US 1" kobling for engangsbeholder 2209 og 2211 (Propan og MAPP gas).
Leveres komplett med syklonbrenner 8707 med en diameter på 16 mm og en effekt på 2,9 kW.
OBS: Kun for Norge.

 

Prod. betegn. 253501          253511         253512        253547       
Sievert nr: 253501  253511  253512  253547 
Med syklonbrenner 8706 Nr 8706 Nr 8706 Nr 8707 Nr
Brennerens diameter       14 mm 14 mm 14 mm 16 mm
Gassforbruk 170 g/t 170 g/t 170 g/t 235 g/t
Effekt 2200 W 2200 W 2200 W 2900 W
Trykk 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar
NOBB 46563073 46563084 49428097 46563092

 

Faresetninger
H220 Ekstremt brannfarlig gass
H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming

Sikkerhetssetninger
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt
P377 Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte
P381 Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte
P410+P403 Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted

 • Produsent: Sievert
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Gassbrenner
 • Vingekapasitet: 0
 • Operasjonstype: Gass
 • Bakkeklaring: 0