produktbilde
produktbilde

MS40 - HVIT 290ML RAL 9016 WÜRTH

Varenummer: 0892215242
3 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

 • Til tetting av fuger mellom bygningsdeler, så vel ute som inne
 • Til tetting av fleksible fuger innen bil- og marineindustri
 • God heft uten primer til materialer som tre, stein, betong, glass, hardplast, gips, metall, isopor, keramikk o.s.v.
 • MS 40 transparent har mindre limegenskaper enn innfarget MS 40.
 • Begrenset heft på bituminøse overflater, naturgummi, EPDM-gummi eller på materialer som kan svette olje, myknere eller løsemiddel som kan angripe fugen. Egne forsøk anbefales.
 • Egner seg ikke på PE, PP, PTFE og spesielle mykgjorte syntetiske materialer (myk-PVC)
 • Farge- og UV-bestandig, aldring- og værbestandig. MS 40 transparent avviker fra disse data.
 • Kan overlakkeres med vannfortynnbare malinger. Andre systemer bør prøves ut først
 • Luktfri. Inneholder ikke isocyanater, løsemidler eller syrer
 • Sopp- og muggdempende
 • Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
 • Inneholder ikke ammoniakk
 • MS 40 transparent kan gulne og bli sprø ved langvarig UV-påvirkning, spesielt utendørs.
  Ikke egnet for fuging i fasader og under konstant kontakt med vann
 • Må ikke utsettes for store bevegelser.
 • Basis: MS-Polymer
 • Tetthet: 1,53 g/cm3
 • Hinnedannelse: Ca. 10-15 min.
 • Temperaturbestandighet: -40 °C til +100 °C
 • Bearbeidingstemperatur: +5 °C til +40 °C
 • Horisontal strekkfasthet innfarget 1,7 Mpa
 • Horisontal strekkfasthet transparent 1,0 MPa
 • Elastisitet: 15 %
 • Hardhet: Ca. 60 shore A , MS 40 Transparent har en shore A på 38
 • Bruddforlengelse: Min. 250 %
 • Lagringstid: 12 mnd. ved +5 °C til +25 °C
 • Faresetninger :
  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

  Sikkerhetssetninger :
  Forebygging:
  P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen
  P280 Benytt vernehansker.

  Reaksjon:
  P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
  P362 + P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk..

   

 

 • Produsent: Würth
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Silikon
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0