produktbilde
produktbilde

ZINGA BOKS 5 KG GALVANISK KORROSJONSBESKYTTELSE

Varenummer: 11005
5 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

 

1-komponent, katodisk beskyttelse mot korrosjon

?

ZINGA påføres som maling og gir beskyttelse og holdbarhet som kan kan sammenlignes med varmforsinking og metallisering. Den elektrokjemiske, katodiske reaksjonen som oppstår mellom sink og stål måles til 1,117 Volt og gjør underkorrosjon (korrodering under belegget), krakelering og avflassing umulig. 

 

Viktige egenskaper

 • Aktiv, katodisk beskyttelse
 • Inneholder 96% (vekt) ren sink
 • Svært hurtigstørkende
 • Kan ikke underkrype eller flasse av
 • Kan overmales
 • Kan påføres i ned til – 15C°
 • Kan påføres i opp til 95% luftfuktighet
 • Reparerer og erstatter varmforsinking og metalisering
 

Frittstående system

ZINGA okisderer umiddelbart etter påføring. Et belegg av sinkoksider utvikles og danner ett passivt, beskyttende barriærelag. Av den grunn trenger ZINGA ikke beskyttende overmaling. 

120my ZINGA oppnår kravene til alle korrosjonsklasser

 • NORSOK M-501 Systems 1 & 7
 • C4 Høy (ISO 12944-6)
 • C5-I/M Høy (ISO 12944-6)
 • C5 VH (Very High) (ISO 12944-9)
 • CX (Offshore) (ISO 12944-9)
 • Im4 (Saltvann) (ISO 12944-9)

Reparasjonssystem for varmforsinkinging og metallisering

ZINGA er kompatibel med andre sinksystemer og kan derfor enkelt reparere skadet, modifisert eller nedslitt varmforsinking og metallisering.

Galvanisk grunning i Duplex

Når ZINGA overmales med kompatibel maling, fungerer sinken som galvanisk grunning i systemet.  Den galvaniske effekten pluss verdien av overmalingens egenskaper og holdbarhet blir totalt sett et robust system med lang holdbarhet. 

 

 

Faresetninger:
H226 Brannfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger:
P261 Unngå innånding av støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P273 Unngå utslipp til miljøet.

 

?

 

 

?

Faresetninger:
H226 Brannfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger:
P261 Unngå innånding av støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P273 Unngå utslipp til miljøet.

 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Lakk / maling