produktbilde
produktbilde

RUSTLØSER BOLTEX WÜRTH

Varenummer: 0893250250
4 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Ekstremt god rustløser
 • For løsning av fastrustne forbindelser og for rengjøring av flyverust og rustflekker
 • Med KENA® mikropartikkelformel, gir en 3 ganger høyere virkning enn tradisjonelle rustløsere.
 • Virker i flere timer uten at den taper effekten
 • 2 Dyser i 1
 • Sprede dyse for overflatebruk
 • Nøyaktig påføring ved punktspraying
 • Farge: transparent, gulaktig

Videolink HER

Faresetninger :
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Sikkerhetssetninger :
Forebygging:
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

Lagring:
P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.

 

 • Produsent: Würth
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Kjemi
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0