produktbilde
produktbilde

CO2 - 5 LITER (NB: KUN BYTTING) - AGA

Varenummer: AGA-CO2-5
1 på lager

  • Produktbeskrivelse
  • Spesifikasjoner
  • Anbefalt tilbehør
  • Reservedeler
  • Andre kjøpte også

Har du ikke flaske fra før må det velges denne varianten her.

MERK: 
Vi kan ikke sende gass pr. post. 
Det må derfor velges Mypack som forsendelsesmåte på denne varen.

MERK:
Dersom det er første flasken du kjøper, så må det velges varianten nykjøp.
Dersom du har flaske fra før, returneres denne til oss, samtidig som du da kjøper varianten bytting
– vi bytter da og sender deg ny full flaske til deg straks vi får returflasken til oss.

Det må alltid sendes samme type gassflaske til oss som du bestiller.
Dette er en enkel løsning som gjør at du slipper døgnleie slik det er på større flasker (f.o.m. 20 liter og opp)
Det finnes også andre gasstyper å få kjøpt også.

Informasjon om gassen:
Karbondioksid – Egenskaper
Karbondioksid er en fargeløs gass som i romtemperatur har en svak, skarp lukt. Brennende magnesium vil fortsette å brenne i karbondioksid, men gassen støtter ikke forbrenning av de fleste andre substanser. Karbondioksid løses lett opp i vann og blir til syreoppløsninger, og det gjør naturlig regnvann litt syrlig. Tørris, som ofte brukes for å lage tåke under rockekonserter og på teater er fast karbondioksid.

Symbol:

CO2

Relativ kjemisk masse:

44

Kokepunkt:

-78.15 °C

Viktigste egenskaper:

En ikke-reaktiv gass. Fast og flytende karbondioksid er svært kaldt.

Brukes ofte til:

Frysing av mat, brannslukningsapparater, kullsyreholdig drikke, nøkkelhullskirurgi og medisinske pusteblandinger.

Oppdaget av:

Joseph Black (1752)

Karbondioksid - I luften
Karbondioksid utgjør kun 0,038 % prosent av luften. Det er en drivhusgass som absorberer varmeenergi i atmosfæren. Den atmosfæriske konsentrasjonen av karbondioksid øker som et resultat av avskoging og at det brennes fossilt brennstoff. Dette fører igjen til global oppvarming. Industriutslipp av karbondioksid kan begrenses ved å rense avfallsgassene ved forbrenning, fermentering og ammoniakkproduksjon.

Karbondioksid - Flytende og fast
Karbondioksid blir flytende når gassen avkjøles og settes under et trykk på minst 520 kPa. For eksempel vil det bli flytende ved 19.85 °C under et trykk på 3,000 kPa. Fast karbondioksid eller tørris dannes når flytende karbondioksid får gå tilbake til normalt, atmosfærisk trykk. Tørris går direkte fra fast form til gass ved -78.15 °C.

 

Faresetninger:
H270: Kan forårsake eller forsterke brann; oksiderende.
H280: Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

Sikkerhetssetninger
Forebygging:
P220: Må ikke brukes/oppbevares i nærheten av brennbare stoffer.
P244: Ventiler og tilbehør skal holdes fri for fett og olje.
P370+P376: Ved brann: Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

Lagring:
P403: Oppbevares på et godt ventilert sted.

Avhending:
Ingen

  • Produsent: Linde - Aga
  • Lengde: 0
  • Flytype: 0
  • Vingekapasitet: 0
  • Bakkeklaring: 0