produktbilde
produktbilde

GEAROLJE 85W-90 OUTBORD 1-L 75HK- 8M0133995

Varenummer: 8M0078015
8 på lager

 • Produktbeskrivelse
 • Spesifikasjoner
 • Anbefalt tilbehør
 • Reservedeler
 • Andre kjøpte også

Konstruert for å gi best mulig beskyttelse for hekkaggregat og utenbords girhus.

• Eksklusiv formel som gir drevene forlenget liv i ekstreme forhold, også i høyfarts og høyeffekts aplikasjoner.

• Testet i stor utstrekning for å gi enestående beskyttelse mot korrosjon og slitasje.

• Spesielt utviklet for å motvirke skader forårsaket av vann i girhus.

• Syntetiske tilsetningsstoffer beskytter drev fra kontakt mellom metalldeler.

• Siden det ikke eksisterer noen standarder i industrien som omfatter

girolje for marinemotorer, er det essensielt å bruke produkter slik

som Quicksilver Premium Gear Lube som har blitt utviklet og testet

for marineutstyr.

• Må ikke blandes med Premium Gear Lube.

?

Faresetning (CLP) :
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger (CLP) :
P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 - Unngå utslipp til miljøet.
P501 - Innhold/ beholder leveres til et godkjent avfallsdeponeringsanlegg

  • Produsent: Quicksilver
 • Lengde: 0
 • Flytype: 0
 • Modelltype: Girolje
 • Vingekapasitet: 0
 • Bakkeklaring: 0