OPTIFUEL 30SLV OPTIMIX 5L

Kr 449,00
Produktnr. OH3020SLK
22 stk på lager

 

 

5Liters kanne med 30% nitro og 20% olje.
Brukes mest til helikopter, god ytelse og bra smøringsegenskaper. 

Optimix 30SLV leveres i 5liters-dunk og har 20% Klotz helsyntetisk olje.
Kan brukes på både 2 og 4-takt motorer der 30% olje er anbefalt.

Denne varen har følgende farevarsling:

H225 Highly flammable liquid and vapour. Meget brannfarlig væske og damp.

H241 Heating may cause a fire or explosion. Brann- eller eksplosjonsfarlig ved oppvarming.

H301 Toxic if swallowed. Giftig ved svelging.

H311 Toxic in contact with skin. Giftig ved hudkontakt.

H331 Toxic if inhaled. Giftig ved innånding.

H372 Causes damage to organs through prolonged orrepeated exposure .
          Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .